Officiële ACO wedstrijdregels

Officiële ACO wedstrijdregels

Als je klaar bent voor het professionele niveau, bekijk dan de volledige ACO Regels voor de Cornhole Sport.

 CORNHOLE SPEELVELD

 • Cornhole Boards: worden 8 meter uit elkaar geplaatst.
 • Cornhole “Werper Box”: Een aangewezen “werper box”  is een vak van 120 x 90 cm aan elk uiteinde van het board en aan beide zijden van elk board, (4) boxen in totaal.
 • Cornhole Lijnen: De voorste rand van het cornhole board is de foutlijn.

CORNHOLE PUNTENTELLING

 • Traditioneel 21: Het spel wordt gespeeld tot eenentwintig (21) punten. De eerste speler / team die dat aantal bereikt (of overtreft) aan het einde van een beurt, is de winnaar. •
 • Beurt: Een beurt bestaat uit een speler die zijn / haar vier bags van het ene board naar het andere werpt. Spelers moeten alle vier de bags van dezelfde kant van het bord in een beurt werpen.
 • Woody: Verwijst naar elke cornhole bag die is geworpen en blijft liggen op het cornhole board aan het einde van een volledige beurt. Elke woody is een (1) punt waard.
 • Cornhole: Verwijst naar elke cornhole bag die is geworpen en in het cornhole gat verdwijnt op elk moment in de beurt. Elke cornhole is drie (3) punten waard.
 • Verreken methode: De methode van tellen voor de Cornhole sport is door middel van de zogenaamde “verreken methode”.  Bij deze methode worden de punten van de spelers per beurt verrekend. Middels deze methode wint iedere keer slechts een speler de punten in een beurt en worden deze punten opgeteld bij het totaal.
 • Voorbeeld:  Rood bereikt een (1) woody en twee (2) cornholes. Blauw behaalt twee (2) woodies en nul (0) cornholes. 7 punten – 2 punten = Rood scoort 5 punten voor deze beurt.
 • Ongeldige bags: Verwijst naar elke cornhole bag die geen  “woody” of “cornhole” is. Bags die de grond raken vóór het bereiken van het speelveld. Ook bags door een speler gegooid van voorbij de foutlijn zijn ongeldig. Een ongeldige bag die op of tegen het board landt, dient verwijderd te worden en telt niet mee in de score.

SPEL CORNHOLE

Enkele spelers

 • Speler A speelt tegen speler B.
 • Beide spelers spelen vanuit hun aangewezen “werper box”.
 • De spelers beginnen het spel vanaf het hoofdboard en werpen beurtelings een bag totdat elke speler alle (4) bags heeft gegooid.
 • De spelers lopen dan naar de andere board tellen de score volgens de verreken methode, en vervolgen het spel.

Dubbele spelers

 • Team A speelt tegen Team B – elk team bestaat uit twee (2) personen.
 • Elk team blijft, gedurende het hele spel, in de daarvoor bestemde “werp box”, waarbij teamgenoten tegenover elkaar staan, één bij ieder board.
 • De spelers beginnen het spel bij het hoofdboard en werpen beurtelings een bag totdat twee tegenspelers alle (4)  bags hebben gegooid.
 • De spelers bij het “ontvangende” board tellen de score en hervatten het spel door de bags  weer naar het hoofdboard te werpen.

Werpen

 • Spelers werpen beurtelings de bags (een speler per keer) totdat elke speler alle (4) bags heeft gegooid.
 • Een speler werpt vanuit zijn “werp box”.
 • Eén voet moet volledig in de “werp box” staan op het moment dat de bag wordt losgelaten.
 • Spelers mogen met hun voeten niet over de foutlijn voordat de bag is geland.

De volgende beurt werpen

 • De speler / ploeg die de voorgaande beurt heeft gewonnen, moet de eerste worp van de volgende beurt werpen. Als in een beurt geen van beide spelers heeft gewonnen, zal de speler / team die het eerst gooide in de vorige beurt ook de eerste worp behouden in de volgende beurt.
 • Harken van Cornhole Bags: Als bags zich in het cornhole gat opstapelen, en een score belemmeren bij de volgende worp of als de vraag of een cornhole bag natuurlijk zou zijn gevallen door het gat, dan kan een speler verzoeken om de cornhole bags die zijn gevallen in het gat “te harken” (=aan de kant leggen).
 • Belangrijke opmerking: Tijdens het harken moet alles in het werk worden gesteld om bags, ongestoord en in hun natuurlijke staat, op het speelveld achter te laten. Een hangende bag, die rust op de stapel bags in het gat, en die door het voorzichtig harken in het gat valt, telt in de beurt mee als een “cornhole”.